Bonsai voor iedereen

Bonsai kweken en vormen is iets wat iedereen kan leren. Het is zaak daarbij richting te geven aan je creativiteit door kennis te nemen van de basisprincipes van de bonsaikunst en plantkunde. In het verleden ging de kunst/kunde in Japan over van vader op zoon, van meester op leerling. Tegenwoordig neemt men verschillende (korte) cursussen en workshops, wordt men lid van een bonsaivereniging en zoekt men informatie op het Internet en de honderden boeken over bonsai, die inmiddels geschreven zijn. En het is net als sport of andere hobby’s, iedereen presteert op zijn eigen niveau, probeert zich steeds te verbeteren en er op die manier plezier in te houden.

De bonsaicultuur vond zijn oorsprong zo’n 2500 jaar geleden in het oude China. Rond 1200 werd bonsai geïntroduceerd in Japan door Boeddhistische priesters. De bonsaikunst werd in Japan verder ontwikkeld en verfijnd onder invloed van het zenboeddhisme. Alles moest in balans zijn, maar niet symmetrisch.

Het woord bonsai is een Japanse verbastering van het Chinese woord voor ‘boom in pot’. Een bonsai is een illusionistisch kunstwerk van levend materiaal met de bedoeling om de natuur na te bootsen. Dit wordt in de praktijk bereikt door tak- en wortelsnoei, kweken in kleine potten en door takken en stammen met behulp van aluminium- of uitgegloeid koperdraad in de gewenste vorm te laten groeien. Zo kan een boom, die onder natuurlijke omstandigheden uitgroeit tot een meters hoog exemplaar, een sierlijke representatie van de natuur op schaalformaat worden (van zo’n 10 cm tot maximaal 1 m hoogte).

Bonsaivereniging
Zuid-Holland

Bonsaivereniging Zuid-Holland is één van de grotere bonsaiverenigingen van ons land en heeft tien keer per jaar op zaterdag, van 13.00 – 17.00 uur, of van 11.00 – 17.00 uur een bijeenkomst in Boskoop of Nieuwerkerk a/d IJssel, waar veel kennis en ervaring uitgewisseld wordt.

Wat kunt u verwachten als u lid wordt?

  • Werken aan eigen bomen met advies
  • Diverse workshops en masterclasses
  • Boombesprekingen, demonstraties en lezingen
  • Veiling, tentoonstellingen en excursies
  • Gezelligheid en plezier
  • Clubblad (1x per jaar) en nieuwsbrieven

Contributie en lidmaatschap 

U kunt lid worden van de vereniging door overmaking van € 60,– op rekeningnummer NL22INGB0004285569 ten name van: Bonsaivereniging Zuid-Holland onder vermelding van ‘Contributie 2020’.

Nieuwe leden betalen tevens € 10,- inschrijfgeld.

Wie na 1 juli lid wordt, betaalt € 30,– contributie voor 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Word lid